Vyhľadavánie

Ako pripraviť priestor na montáž výrobníka

 1. Elektrická zásuvka: 230V umiestnená vedľa miesta kde bude stáť výrobník, nie priamo za ním.
 2. Prívod pitnej vody:
  • práčkový ventil s vonkajším závitom 3/4"
  • tlak vody 1 až 5 barov
  • skontrolujte tvrdosť vody, ak je vyššia ako stupeň 4, odporúčame inštaláciu zmäkčovača vody s príslušným filtrom
 3. Odpad: priemer 25 až 50mm, umiestnený priamo v zemi. Pokiaľ je odpad umiestnený vyššie, treba aj výrobník ľadu umiestniť na podstavec, aby odpad mal spád. Tip: Ak chcete umiestniť výrobník ľadu pod bar, uistite sa že jeho výška s podstavcom nepresahuje výšku barovej dosky. Ak je odpad príliš ďaleko, alebo príliš vysoko, treba objednať výrobník ľadu s odpadovým čerpadlom. V takom prípade môže byť odpad vzdialený až 15m od výrobníku do výšky 1,5m.
 4. Priestor. Na výrobník vyhraďte miesto o veľkosti jeho rozmerov uvedených na našej stránke tak, aby po jeho umiestnení zostalo po jeho bočných stranách minimálne 5cm voľného miesta medzi ním a ďalším vybavením. Týmto zabezpečíte jeho maximálnu výkonnosť pri minimálnej spotrebe energie.
 5. Vetranie. Ak v miestnosti, kde bude výrobník umiestnený nie je zabezpečené dostatočné vetranie, objednajte si výrobník chladený vodou. V opačnom prípade bude prehrievať miestnosť, zníži sa jeho výkon, bude plytvať energiou a skráti sa jeho životnosť.
 6. Súčasť balenia: V balení sa nachádza prívodná tlaková hadica na vodu 3/4" a odpadová hadica o priemere 21mm. Hadice sú dlhé 1,5m.
 7. Preprava: Počas prepravy a manipulácie s výrobníkom treba dbať na to, aby bol neustále vo vodorovnej polohe. Nikdy ho neklaďte na bok alebo do inej polohy!
 8. Preštudujte si návod na použitie a údržbu, ktorý bude priložený k výrobníku. Správnym zaobchádzaním predídete prípadnému poškodeniu a predĺžite životnosť výrobníka.

Prečítajte si aj:

 

Prečo udržiavať výrobník čistý.

Ako vám Scotsman ušetrí peniaze a ďalšie jeho vychytávky.

Tipy ako využiť ľad na lepší predaj.

Ako si vybrať správny výrobník ľadu.

Prečo kúpiť výrobník ľadu práve u nás.

 

Späť na výrobníky ľadu.

Ty CoCoS - barové potreby a E-shop, barmani a catering, barmanské kurzy a školenia, záruka kvality baru.