Vyhľadavánie

Obchodné podmienky

Nižšie uvedené obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vznikajú pri objednávaní a predaji tovaru v Internetovom obchode.

 

Showroom, kde môžete zakúpiť všetky naše produkty po predchádzajúcej objednávke a telefonickej dohode:

Barové potreby Ty CoCoS

Pon-Pia: podľa dohody

Mickiewiczova 2

811 07 Bratislava

Tel.č.: +421 911 - 73 55 37

E-mail: obchod@tycocos.sk

 

Prevádzkovateľom celého nákupného obchodu www.tycocos.sk je:

Ty CoCoS s.r.o.
Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
IČO: 31386601
DIČ: 2020334371
IČ DPH: SK2020334371
E-mail: info@tycocos.sk

Spolčnosť je zapísaná v Obchodnom registri

Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 8175/B.

 

Zákazníkom sa rozumie registrovaný užívateľ (všetky fyzické a právnické osoby bez obmedzenia), ktorý má na základe registrácie možnosť objednať produkty na stránke Prevádzkovateľa.

Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená.

Miestom určenia sa rozumie miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky.

Zásielkou sa rozumie tovar, ktorý je súčasťou ponuky Prevádzkovateľa na stránkach nákupného obchodu www.tycocos.sk.

Objednávka:
   Zákazník má možnosť výberu, objednania a doručenia ktoréhokoľvek tovaru sebe, ako aj inému Príjemcovi. K tomuto kroku je potrebná registrácia na stránke Prevádzkovateľa. Pri objednávaní tovaru je nutné vyplniť v objednávke osobné údaje. Tieto údaje majú iba adresnú funkciu a nebudú zneužité na iné účely. Po ukončení objednávky Zákazník svoju voľbu potvrdí a vyplní formulár pre spôsob platby a doručenia.

Zrušenie objednávky:
   Zákazník má možnosť objednávku zrušiť do 12 hodín od objednávky bez udania dôvodu. Zákazník tak môže urobiť telefonicky alebo formou SMS na čísle 0911 73 55 37, alebo mailom na adrese obchod@tycocos.sk. V prípade zrušenia objednávky po jej odoslaní si prevádzkovateľ nárokuje na úhradu dvojnásobné poštovné a balné. Tovar treba vrátiť buď osobne na Mickiewiczovej 2, 811 07 Bratislava, alebo na túto adresu poslať balík s tovarom. Peniaze znížené o výšku poštovného budú vrátené buď priamo na účet alebo šekom na adresu zákazníka (podľa predošlej dohody) do 30 dní od obdržania tovaru.

 

Platby za tovar:

   Zákazník si môže vybrať, akým spôsobom chce za tovar zaplatiť.

Hotovosť - Ak sa zákaník rozhodne rezervovať si tovar aby bol nachystaný keď sa poň zastaví, zvolí pri objednávaní možnosť Hotovosť a osobný odber. Vtedy zaplatí za tovar priamo v showroome pri preberaní tovaru.

Dobierka - Zákazník za tovar zaplatí pri preberaní zásielky buď od Slovenskej pošty alebo od Kuriéra.

Dobierkou nie je možné platiť pri objednávkach výrobníkov ľadu a umývačiek riadu. Táto barová technika musí byť uhradená prevodom na náš účet predtým, ako ju zákazníkovi odošleme.

Dobierkou taktiež nie je možné platiť objednávky, ktorých hodnota je nad 350,- Eur a je pri nich využitá akcia "kuriér zdarma".

 

Dodacie lehoty a podmienky:
   Tovar sa doručuje iba v rámci Slovenskej republiky, a to balíkovou službou Slovenskej pošty, kuriérskou službou Slovenskej pošty priamo k vám na adresu, resp. je tovar možné prebrať aj osobne v showroome na adrese: Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava.
   Doba doručenia tovarov závisí od typu doručenia, ktorý bol pri objednaní tovaru zvolený, ako aj kedy bol tovar zaplatený.

 

V prípade spôsobu platby dobierkou:

Poštová služba: Tovar bude vyexpedovaný z našej predajne do 5 pracovných dní a Slovenskej pošte trvá doručenie 2-5 pracovných dní. Čiže objednaný tovar vám príde v priebehu 7-10 pracovných dní na VAŠU POŠTU, kde si ho budete musieť vyzdvihnúť. POZOR, pri tomto spôsobe doručenia poštou vám zásielku NEDORUČIA NA ADRESU. Zásielka bude na pošte uložená po dobu 18 dní. Prevádzkovteľ nezodpovedá za akékoľvek meškania Slovenskej pošty.

 

Kuriér: Všetky objednávky prijaté do 13:00 hod. budú vyexpedované v ten istý deň (v prípade, že daný tovar máme na sklade). Kuriérska služba doručuje nasledovný pracovný deň od odoslania. Ak tovar objednáte po 13:00 hod., tovar bude vyexpedovaný do 24 hodín (nepočítajú sa víkendy a sviatky). Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek meškania Kuriéra.

 

V prípade spôsobu platby prevodom bude tovar vyexpedovaný až po pripísaní požadovanej sumy na účet Prevádzkovateľa.

 

   Celková dodacia lehota tovarov je závislá aj od našich skladových zásob, ktoré sa snažíme mať čo najširšie. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade, zákazník bude informovaný o dodacej lehote mailom. Celková dodacia lehota by nemala presiahnuť 21 pracovných dní.

 

Rozvoz: Tovar bude vyexpedovaný po dohode so Zákazníkom do 3-5 pracovných dní. Minimálny odber tovaru je 70,- € s DPH. Adresa pre doručenie musí byť v rámci Bratislavy. Platba v hotovosti na mieste dodania tovaru.

 

Cena tovaru a poplatky za doručenie a balenie tovaru:
 1. Cena tovaru je platná v deň objednávania, pokiaľ by sa cena tovaru zmenila do

     zaplatenia objednávky, stále platí cena v čase podania objednávky.

 2. Zmeny cien tovaru vyhradené. Ceny platia do vypredania zásob.

 3. Zľavy sa nevzťahujú na akciový tovar.

 4. Zľavy sa nedajú kombinovať.

 

K hodnote objednaného tovaru sa pripočítava poplatok za balné a poštovné v hodnote:
- služba Slovenskej pošty 5,80 € s DPH

- kuriérska služba UPS 11,90 € s DPH

 

Pri objednávke nad 250,- Eur s DPH je poštovné Slovenskou poštou zdarma!

Pri objednávke nad 350,- Eur s DPH je poštovné kuriérskou službou zdarma!

* Pri objednávkach nad 350,- Eur, pri ktorých je využitá akcia "kuriér zdarma", nie je možné platiť dobierkou, ale iba vopred prevodom na náš účet.

 

Stanovená výška poštovného platí v rámci SR. 

 

Záväzky strán:


Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

 • dodať správny druh Zásielky na základe objednávky Zákazníka v určenej cene
 • zabaliť Zásielku a odoslať ju v dohodnutej lehote na Miesto určenia
 • priložiť faktúru za tovar do Zásielky
 • v prípade, že nie je možné Zásielku doručiť, je Prevádzkovateľ povinný informovať Zákazníka a dohodnúť ďalší postup
 • zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou
 • všestranne chrániť záujmy Zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky
 • zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov
 • neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani ich komerčné využitie

Zákazník sa zaväzuje:

 • objednať produkt stanoveným spôsobom na stránke Prevádzkovateľa
 • vyznačiť v objednávke kompletnú adresu Miesta určenia, prípadne inej špecifikácie Miesta určenia
 • v objednávke uviesť svoje užívateľské meno a heslo
 • prevziať objednanú zásielku a riadne za ňu zaplatiť
 • prijať späť nedoručiteľnú Zásielku (ak Príjemca odmietne Zásielku prevziať, alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná - nepresná alebo neexistujúca adresa, neprítomnosť Príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorá by Zásielku mohla prijať a podobne), pokiaľ nie je Zákazníkom uvedené, aby bola Zásielka doručená výlučne do rúk Príjemcu

Záruka:
   Na každý tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov podľa Zákona č. 541/2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. S každou zásielkou Vám zasielame daňový doklad, ktorý slúži pre prípadnú reklamáciu dodaného tovaru.

 

Ochrana osobných údajov

   Údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii budú spracované a chránené podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 a nebudú poskytnuté tretej strane.

 

Vrátenie tovaru:

   V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote váš list o odstúpení od zmluvy spolu s originál dokladom o kúpe doručený prevádzkovateľovi. List môže byť priložený k tovaru, doporučujeme Vám ho poslať doporučenou poštovou zásielkou. Tovar musí byť nepoužitý v pôvodnom obale. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie. Vrátenie tovaru bez udania dôvodu po 7 pracovných dňoch nie je možné.

 

   Tovar a žiadosť o odstúpenie od zmluvy doručte osobne, alebo zašlite na našu adresu:

Ty CoCoS s.r.o.

Mickiewiczova 2

811 07 Bratislava

 

   Tovar odporúčame pri doprave poistiť. Neposielajte tovar na dobierku. Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 15 dní prevodom na váš bankový účet.

 

   Tovar zakúpený v showroome nie je možné vrátiť. 

 

Reklamácie:
   Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia Zásielky Príjemcovi alebo vrátenia Zásielky Zákazníkovi. Ak ide o zodpovednosť za škodu pri strate Zásielky, je potrebné uplatniť reklamáciu do 14 dní odo dňa, kedy mala byť Zásielka doručená. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s cenou objednaného produktu a musí byť doručená Prevádzkovateľovi v určenej lehote. Poškodený alebo reklamovaný tovar treba doručiť buď osobne alebo ako balík na adresu Mickiewizcova 2, 811 07 Bratislava. Reklamácie vybavujeme do 30 dní. Peniaze za reklamovaný tovar budú vrátené buď priamo na účet zákazníka, alebo šekom na jeho adresu do 14 dní od uznania reklamácie.

Reklamácie sú vybavované:

 • telefonicky, v pracovných dňoch na čísle 0911 73 55 37
 • e-mailom na adrese obchod@tycocos.sk
 • poštou na adrese Ty CoCoS s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava

   Zákazník zodpovedá Prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

 

Reklamácie poškodenej zásielky

   Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom, poškodenie zásielky prepravcom, ako aj za nedoručenie z dôvodu nepredvídaných prekážok.

 

Obsah balíka si skontrolujte pri preberaní v prítomnosti doručovateľa!

V prípade, že sa jedná o dobierku, nezabudnite si vypýtať doklad o zaplatení.

 

Slovenská pošta:

   Skontrolujte tovar priamo pri preberaní balíka. V prípade, že bola doručená zásielka poškodená, treba reklamáciu spísať priamo s doručovateľom pri prebratí zásielky. Pokiaľ ste neskontrolovali zásielku pri preberaní, treba ju vyreklamovať na pošte v pôvodnom balení tak ako vám balík prišiel do 24h s potvrdením o prebratí. Slovenská pošta potom v lehote 30 dní vydá vyjadrenie ohľadne reklamácie.

 

Kuriér:

   Skontrolujte tovar priamo pri preberaní balíka. Ak je zásielka poškodená, treba s kuriérom spísať zápisnicu a upovedomiť našu firmu na vyššie uvedené kontakty. Pokiaľ ste neskontrolovali zásielku pri preberaní, treba okamžite informovať našu firmu, najneskôr však do nasledujúceho pracovného dňa. Následne vás informujeme o ďašom postupe, pričom vyjadrenie k reklamácii bude vydané do 30 dní.

V prípade, že nebudú dodržané tieto podmienky zo strany zákazníka, reklamácia nemusí byť uznaná.

V prípade, že zásielka mešká, treba upovedomiť našu firmu na t.č. 0911-73 55 37 alebo mailom na: obchod@tycocos.sk. Náš zamestnanec nadiktuje Zákazníkovi podacie číslo balíku, podľa ktorého si Zákazník uplatní reklamáciu u prepravcu.

 

Tovar zakúpený v showroome nie je možné vrátiť.


Záverečné ustanovenia:
   Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.


Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.1. 2011

Copyright Ty CoCoS s.r.o. 2011

 

Späť na hlavú stránku...

Ty CoCoS - barové potreby a E-shop, barmani a catering, barmanské kurzy a školenia, záruka kvality baru.